Kolmapäev, 17. veebruar 2016

2016 RAVIJÄRJEKORD

Aru ma ei mõista, miks ma seda määrust juba varem pole leidnud: Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded

Selgub et, tervishoiuteenuse osutajal on kohustus pidada ravijärjekorda paberkandjal või tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemis või digiregistratuuris. Kui paberile ja ehk ka digiregistratuurile saab patsient ligi siis kuidas saab seda tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemi osas?

/Väljavõte mulle saabunud vastusest/

Tervishoiuteenuse osutajal on kohustus patsiendi ravijärjekorda registreerides kanda ravijärjekorda järgmised andmed:
planeeritav vastuvõtu või hospitaliseerimise aeg;
suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Määrus sätestab, et kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas peab tervishoiuteenuse osutaja andma patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja registratuuri telefoni või e-posti või Interneti teel, peab tervishoiuteenuse osutaja teatama patsiendile telefoni või Interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbri.

Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar